בטיחות בגובה

המרכז לבטיחות בעבודה בגובה

רשימת תקנים של ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

ציוד עבודה בגובה או בשמנו האחר "ציוד מגן אישי לעבודה בגובה" צמ"א, הנו ציוד המיועד להגנה על העובד בגובה ושמירה על הבטיחות בגובה.

ציוד זה נדרש להיות תקין, בתוקף וכמו כן לעמוד בדרישות התקן הישראלי ולחליפין, התקן האירופי המקביל.

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) מגדירות מהו ציוד מגן אישי באופן הבא:

"ציוד מגן אישי" או "ציוד" – ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו, ולמעט –
(1) ציוד חירום והצלה;
(2) ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;
"תקן ישראלי" – כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

תקנת הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) מגדירה מהו התקן הנדרש מציוד העבודה בגובה:

"תקן" –    תקן ישראלי לרבות תקן רשמי כהגדרתו בחוק התקנים, התשי"ג 1953  , או תקן EN, או תקן בין-לאומי אחר שמפקח העבודה הראשי אישר לעניין תקנות אלה, בהודעה שפורסמה ברשומות, ואשר הופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי או במוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק הפיקוח על העבודה; לעניין זה "תקן – " EN הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;

האיחוד האירופיכלומר, עבור ציוד עבודה בגובה אשר לא קיים לו תקן ישראלי מקביל יש לראות את התקן האירופי כתקן הרלוונטי לעניין ציוד העבודה בגובה.

 

 

בטיחות בגובה עם ציוד העבודה בגובה

חשיבות עמידת הציוד בתקנים הנדרשים איננה רק מהפן החוקי של העניין אלא ובעיקר בגלל שציוד העומד בתקנים הנו אביזר בטיחות אשר מסוגל לעמוד בעומסים הנוצרים בעת נפילת עובד ומגנים עליו במהלך עבודתו.

ציוד שאיננו עומד בתקינה יתכן ולא יועיל ולא יעמוד בעומסים הנוצרים בעת הנפילה.

רשימת תקנים לעבודה בגובה

להלן רשימה של חלקית של התקנים הרלוונטיים עבור ציוד עבודה בגובה והמקבילה האירופית של תקנים אלו:

 

תחום התקן מספר תקן אירופי (EN) מספר תקן ישראלי
רתמת גוף מלאה 361 1849-8
 סופגי אנרגיה  355  1849-5
 בולמי נפילה נסוגים  360  1849-7
 מערכות בלימת נפילה  363  1849-10
 קסדת בטיחות למטפס  12492
 קסדת בטיחות לתעשיה  397  484
 אמצעי עיגון, קו חיים (אופקי ושיפועי)  795
קו עיגון קשיח (מתאים לקו עיגון אנכי) 353-1
 חבל דינמי  892
 מענבים  566
 מערכת מיקום  358  1849-6

CEבעת רכישת ציוד עבודה בגובה חובה לבצע בדיקה כי ציוד זה אכן עומד בתקנים בנדרשים הכוללים את סימון התקן הרלוונטי לתחום וכן אישור כי המוצר מאושר לשיווק באירופה (אישור CE).

 

טרם כל שימוש שנעשה בציוד בעת העבודה בגובה, חובה לבצע בדיקת תקינות של ציוד העבודה בגובה וכן בדיקה כי הציוד בתוקף.

להזמנת ציוד עבודה בגובה מלא את פרטיך בטופס ואנו נחזור

אליך בהקדם! או ב 03-9190194

[contact-form] [contact-field label="שם" type="name" required="true" /] [contact-field label="טלפון" type="text" required="true" /] [contact-field label="אמייל" type="email" /] [contact-field label="הערה" type="textarea" /] [/contact-form]

תמיר הרצנו

המאמר הנ"ל נכתב על ידי תמיר הרצנו

תמיר הוא מדריך מוסמך לעבודה בגובה. מעביר קורסי עבודה בגובה למגוון רחב של לקוחות פרטיים וחברות. יועץ בנושא בטיחות ופתרונות עבודה בגובה. ניתן ליצור עימי קשר דרך טופס יצירת הקשר ב- Safety at height, דרך פייסבוק או Google+.

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 300 x 260 in the embed code.

פוסטים דומים

בחסות

תורגם לעברית ע"י webmagazine תבניות וורדפרס להורדה