בטיחות בגובה

המרכז לבטיחות בעבודה בגובה

נכתב ע"י תמיר ב ספטמבר - 2 - 2012 0 תגובות

בטיחות בגובה בעת עבודה על אפרון (מיכלזון)

מהו  אפרון?

אפרון (מיכלזון)האפרון שהנו המצאה ישראלית שהומצאה על ידי יגאל מיכלזון (ומכאן שמו הידוע "מיכלזון"), הנו למעשה מנוף מיתנעה המיועד לעבודות חקלאות שונות.

שמו של האפרון נגזר משמות שני ילדיו של יגאל מיכלזון, אפרת וירון.

מטרת המצאתו של האפרון הנה לסייע בעבודות גובה שונות המבוצעות במגזר החקלאי (אך לא רק), זהו מנוף נייד על שלושה או ארבעה גלגלים ובקצהו ניתן למצוא בד"כ לנשיאת אדם המשמש את הקוטף בעת ביצוע הקטיף במטע. לעיתים ניתן למצוא דגמים אשר בראש המנוף קבוע מסור לגיזום או התקנים אחרים.

האם עבודה על אפרון הנה עבודה בגובה?

כן! בהתאם לתקנות עבודה בגובה, העובד בתוך סל העבודה של האפרון יחשב כעובד גובה ועליו לקבל הדרכה בעניין.

ההסמכה הנדרשת ממפעיל האפרון

בהתאם לקבוע בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) יש לראות את האפרון האפרון כ"מכונת הרמה אחרת".

לכן, על מפעיל האפרון להיות מוסמך כ"מפעיל מכונת הרמה" בהתאם לאמור בסעיף 18 לפקודה זו, הקובע כך:

(א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.

(ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:

(1) מלאו לו 18 שנים;

(2) הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.

(ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9190194

הסמכת עבודה בגובה הנדרשת ממפעיל האפרון

תאונת אפרוןהאפרון דומה באופיו לבמת הרמה ניידת, לפיכך, ההכשרה שעל העובד בגובה לעבור הנה כעובד על במות הרמה מתרוממות.

לשם שמירה על הבטיחות בגובה, על העובד בסל ההרמה להיות מאובטח במערכת אבטחה לעבודה בגובה מסוג מניעת נפילה המעוגנת לנקודת עיגון בסל.

עם זאת, קיים שוני מסויים בדרישת קיומו של רשיון נהיגה בתוקף עבור מפעיל האפרון, בעוד שעבור במת הרמה ניידת קיימת חובה כי מפעיל הבמה יחזיק ברשיון מסוג 01 לכל הפחות; העובד על האפרון איננו מחוייב שיהיה ברשותו רשיון נהיגה כלל וזאת מכוח אישור מיוחד שניתן ע"י משרד התחבורה.

 

הפתור הקבוע בתקנת העבודה בגובה

תקנת עבודה בגובה קובעת כי עובדים העוסקים בטיפול בעצים לרבות גדיד תמרים, כאשר משטח העבודה של במת ההרמה חובק את גזע העץ, רשאים שלא לעבוד עם רתמת בטיחות ואף רשאים לטפס על ענפי העץ העץ שמעל משטח במת ההרמה לגובה של עד 2 מטרים מעל משטח במת ההרמה.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן

לסיכום, לשם שמירה על בטיחות בגובה בעת עבודה בגובה על אפרון יש חובה לקבל הסמכה כעובד בגובה על במת הרמה ניידת ולהיות רתום למערכת אבטחה למניעת נפילה.

במבצע! ערכת עבודה בגובה המיועדת לעבודה בתוך סלי הרמה / במות הרמה / אפרון

[slideshow id=2]

מערכת האבטחה לעבודה בגובה כוללת קסדת עבודה בגובה עם סנטריה, רתמת עבודה בגובה עם 2 נקודות עיגון וחבל מיקום המיועד לחבר את העובד בגובה לסל ההרמה

מחיר מיוחד של: 360 ש"ח בלבד בתוספת מע"מ

להזמנת ציוד עבודה בגובה מלא את פרטיך בטופס ואנו נחזור

אליך בהקדם! או ב 03-9190194

[contact-form] [contact-field label="שם" type="name" required="true" /] [contact-field label="טלפון" type="text" required="true" /] [contact-field label="אמייל" type="email" /] [contact-field label="הערה" type="textarea" /] [/contact-form]

קטגוריות: סולם קבוע

השאר תגובה

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 300 x 260 in the embed code.

פוסטים דומים

בחסות

תורגם לעברית ע"י webmagazine תבניות וורדפרס להורדה