שם העסק – סלוגן שיווקי למיתוג


  ממונה בטיחות לבחור את הבחירה הנכונה!

   ממונה בטיחות מה תפקידו?

   מערך הבטיחות במפעל!

   מהי סביבת העבודה שלכם? האם אתם יושבים כל היום במשרד או מסתובבים בחוץ, באזורי בנייה, ואולי נוהגים מרבית שעות העבודה? אז מי אמור לדאוג לבטיחות ובריאות העובד בסביבת עבודתו?

   מערך הבטיחות במקום העבודה מתבסס על 2 גורמים מקצועיים עיקריים שהם:  "ממונה על הבטיחות", ונאמן הבטיחות.

   בנוסף, קיים גורם שבדרך כלל חיצוני למקום העבודה ומגיע ממקום מוסמך, כמו "המוסד לבטיחות ולגיהות" המייעץ בהקשר לשמירת בריאות העובדים ומניעת מחלות מקצוע  – הגיהותן.                                                                                                                                                                                                    המשמשים כגורמי מפתח באיתור, הערכה, וטיפול בסיכונים המצויים במקום עבודה וגם מחוצה לו, וככאלה הם משמשים זרוע ביצועית של הנהלת מקום העבודה, או במילים אחרות "העיניים של הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

   מי צריך למנות ממונה בטיחות?

   חובת מינוי "ממונה בטיחות" חלה לפי חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד 1954 על כל מקום עבודה שמועסקים אצלו 50 עובדים לפחות. כמו-כן על מבצע בנייה – המעסיק בעצמו או באמצעות קבלני משנה 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו-זמנית ועל מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי שיש למנות בו ממונה בטיחות.

   מהו תפקידו ?

   לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות, ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים רבים הקשורים לבטיחות ובריאות העובד בסביבת העבודה.

   פעולות שמבצע ממונה הבטיחות:

   איתור מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד

   וידוא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים

   דרישה להנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים

   לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

   וידוא הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות

   ממונה בטיחות תמונה

   וידוא ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות

   לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעה ולוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות ולקחי תאונות ומחלות מקצוע

   ריכוז המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה למחלות מקצוע

   הכנת הוראות בטיחות וגיהות – פרסומן ועדכונן

   השגחה על ביצוע הוראות הבטיחות והגיהות ודיווח למעביד במקרה של הפרתן

   וידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן

   וידוא ביצוע ביקורת ומעקב על מצב התקני הבטיחות והגיהות, ציוד מגן, כלי עבודה וציוד החייב בבדיקות תקופתיות.

   וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות במקומות בהם נדרש הדבר

   וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות כנדרש, לתעדן ולהביא לידיעת המעביד והעובדים כולל

   השלכות וצעדים שיש לנקוט לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות בהעסקת קבלני חוץ בין היתר, הממונה חייב לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות ולמסור את כל המידע הנחוץ לפעולתה. הוא מוסמך להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו ו/או בריאותו של עובד ולדווח מייד למעביד.

   הוא חייב לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום

   הממונה מוסמך להיכנס לכל מקום בו מועסקים עובדים כדי לבדוק. את סידורי בטיחות והגיהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידיו האמורים

   צרו אתנו קשר השאירו פרטים ונצא לדרך


    ללא קטגוריה שלנו

    נומרולוגיה

    נומרולוגיה היא חקר המספריםזוהי גם אמונה שאומרת שניתן לנתח ולחזות את כל האירועים, הרעיונות...
    קרא עוד

    לורם 2

    מדוע צריך "ממונה בטיחות"? בעקבות היסטוריה של פגיעות בגוף, כתוצאה מעבודה שלא על פי כללים וה...
    קרא עוד

    לורם 1

    בטיחות מהי? "בטיחות וגיהות" זוהי תורה העוסקת בשימור שלומם ובריאותם של העובדים, במניעת תאונ...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי