בטיחות בגובה

המרכז לבטיחות בעבודה בגובה

נכתב ע"י תמיר ב יולי - 22 - 2012 2 תגובות

עבודה בגובה על סולם

עבודה בגובה הנה עבודה מסוכנת, מירב מקרי המוות בתאונות עבודה הנם כתוצאה מתאונות עבודה בגובה. מירב תאונות העבודה הנם כתוצאה מעבודה בגובה. למעשה, הנתון הרשמי שפורסם ע"י משרד התמ"ת גורס כי כל 22 דקות נופל עובד בגובה.

עבודה בגובה על סולם

 

 

את רובם המכריע של הנפילות, אם לא את כולן, ניתן היה למנוע אם העובד היה נשמע לכללי בטיחות בעבודה בגובה כפי שנכתבו בתקנת הבטיחות בעבודה בגובה (חוק עבודה בגובה) ומשתמש בציוד בטיחות בגובה.

בטיחות על סולם

עבודה על סולם

עבודה על סולם

מרבית העובדים בגובה עושים שימוש בסולם ככלי לעבודה בגובה. יתכן והסיבה לריבוי התאונות כתוצאה מנפילה מסולם נובע מתוך אשליה בה מצוי העובד כי עבודה על סולם הנה עבודה בטוחה וכי הסיכון לנפילה קטן.

בעבר, מבחינה חוקית, תפקידו של סולם היה לשמש כמעבר בין מפלסים ולא לשם ביצוע עבודה. עם כניסת תקנת עבודה בגובה לתוקף ועל מנת להגביר את הבטיחות בגובה בכלל והבטיחות בעבודה על סולם בפרט, שונתה ההתייחסות לסולם.

תקנת העבודה בגובה מתייחסת באופן משמעותי לנושא הסולם וקובעת כללים ברורים כיצד יש לעבוד על סולם ומספקת כלים אשר מאפשרים, בכל זאת, רמת בטיחות נאותה בעת ביצוע עבודה על סולם.

התקנה מחייבת כל עובד על סולם עבודה בגובה לעבור קורס עבודה בגובה ולהיות מוכשר בעבודה על סולם.

עבודה בגובה על סולם הנמוך מ 2 מטר

מהי עבודה בגובה? עבודה בגובה הנה כל עבודה אשר העובד יכול ליפול ממנה לעומק העולה על 2 מטר. למעשה, אם בעת העבודה גובהו של הסולם נמוך מ 2 מטר (ומכאן שגם סכנת הנפילה לה חשוף העובד קטנה מ 2 מטר) אין מדובר בעבודה בגובה ולכן העובד פתור מחובת הציות לכללים הכתובים בתקנה משום שאיננו "עובד גובה".

עם זאת, לאור הסיכון הטמון בעבודה עם סולמות, התקנה מרחיבה ומפרטת בנושא זה, מציבה סייגים ומגדירה מהם הפעולות וההכנות שישי לבצע על מנת לעבוד בבטחה בגובה.

חובת הדרכה בגובה על סולם

כאמור, עבודה בגובה הנה עבודה אשר ממנה יכול העובד ליפול לעומק העולה על 2 מטר. מכאן, שעבודה על סולם הנמוך מ 2 מטר איננה עבודה בגובה ולכן איננה מחייבת הדרכה. אך אם הסולם גבוה מ – 2 מטר או שהסולם (אף אם הוא נמוך מ – 2 מטר) מוצב ליד בור ונפילה ממנו יכולה להיות גדולה מ – 2 מטר, מדובר בעבודה בגובה המחייבת הדרכת עבודה בגובה וציות לכללי התקנה.

טרם טיפוס על סולם

על הסולם להיות בעל תו תקן ישראלי 1847 ומומלץ כי יהיה בעל התקן האירופי 131 EN. בנוסף, נרצה לוודא כי לא פג תוקף השימוש בסולם בהתאם להוראות היצרן (כיום, לרוב הסולמות אין תאריך פג תוקף והם טובים לכל החיים, אך יש לבדוק זאת בהתאם להוראות היצרן).

לאחר בדיקת תקן ותוקף יש לבדוק את תקינות הסולם, נבצע בדיקה ויזואלית  של רגליות הסולם, הסוליות, השלבים, הזקיפים קיימים, תקינים אינם חלודים, שבורים, מקומטים וכד'. בחלק מהסולמות, בצידי הסולם, קיימים מדבקות ובהם ציורים המסבירים מה יש לבדוק.

אם במהלך הבדיקה נמצא כי הסולם אינו תקין אין לעבוד עם הסולם או לאפשר לאחרים לעבוד עימו, עד לתיקונו ע"י היצרן או היבואן.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9190194

כמות אנשים מותרת לעבודה על סולם לעבודה בגובה

אך ורק אדם אחד יכול לעבוד על סולם. עם זאת, כיוון שמדובר בעבודה בגובה, נדרש כי בנוסף לעובד בגובה יהיה, במשך כל זמן העבודה, על הקרקע, אדם נוסף אשר יוכל לסייע לעובד בגובה בכל זמן שידרש ולספק עזרה במידה והעובד בגובה נפגע. על שלב בסולם יעמוד רק אדם אחד בלבד, העומס הכללי על הסולם לא יעלה על 150 ק"ג.

הצבת סולם

זוית הצבת סולם

זוית הצבת סולם – 70 מעלות בבסיס

זוית העבודה הנכונה של הסולם הנה 1:4 אשר יוצרת זוית של בערך 70 מעלות בין הזקיפים (רגלי הסולם) לבין הקרקע.

התקנה אינה קובעת כיצד לקבע את הסולם אך מדגישה שיש למנוע את העתקתו המקרית ממקומו, כלומר, כל צורת קשירה ועיגון לגיטימית בתנאי שהסולם לא יזוז בזמן העבודה עליו.

במעבר מהסולם למשטח מוגבה אחר (לדוג': גג) על הסולם לבלוט לפחות 3 שלבים מעל המשטח (מטר אחד) אליו נרצה לעבור.

כאשר רק נשעין סולם על המשטח עליו לבלוט שלב אחד (30 סמ') מעל למשקוף או המדרגה העליונים.

 

משקל מירבי על סולם

בהתאם לתקן 1847, כל שלב בסולם יכול להחזיק עומס של עד 150 ק"ג בלבד (ישנם סולמות אשר יכולים להחזיק עד 180 ק"ג). כלומר, הסולם יכול להחזיק רק אדם אחד ואת ציודו בלבד.

לפיכך, כאשר נעגון את הסולם למבנה יש לקשור את הסולם בזקיפיו (אשר יכולים לשאת משקל של עד טון) ולא לשלבים אשר עלולים להישבר.

מיהו האחראי לתקינות סולם?

באחריות המעביד / מנהל העבודה לדאוג כי הסולמות אשר ישמשו את העובד בגובה יהיו ללא פגם, מחומר מתאים ומן הסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת ובמימדים ובגבהים הנדרשים. באחריות העובד לבצע בדיקה של הסולם בטרם תחילת העבודה ולהתריע במידה והסולם אינו תקין.

תיקון סולם פגום

תיקון סולם פגום יעשה אך ורק ע"י היצרן, היבואן או מי שהוסמך מטעמו. לאחר התיקון יש לקבל אישור בכתב על תקינות הסולם ולתייקו למשמורת.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9191979

שמירה על 3 נקודות אחיזה בסולם עבודה בגובה

בטיחות על סולם בכל זמן שהותו של העובד על סולם עבודה בגובה, על העובד לשמור על 3 נקודות אחיזה עם הסולם. כלומר, 2 רגליים יציבות על הסולם ולפחות יד אחת שאוחזת בסולם.

השימוש במערכת אבטחה לעבודה בגובה מסוג מיקום ותמיכה (הנקראת גם מערכת עבודה) מיועדת לאפשר לעובד בגובה לשמור על 3 נקודות אחיזה (2 רגליים ומערכת עבודה) ובכך לשחרר את 2 ידיו לעבודה. שימוש במערכת מיקום ותמיכה לא זו בלבד שהופך את העבודה לבטוחה יותר אלא גם לנוחה יותר.

 

 

עליה על גג מבנה באמצעות סולם

בהתאם לתקנות עבודה בגובה, בעת עליה לגג מבנה (בעיקר הכוונה לעליה על גג שטוח כיוון שלא ניתן להשעין סולם על גג שביר) באמצעות סולם הנשען על המבנה חובה כי שלושת השלבים העליונים של הסולם (מטר אחרון) יבלטו מעל המבנה. הסיבה לכך נעוצה ברצון להבטיח כי למטפס לגג המבנה תהייה אפשרות לשימוש בסולם כמאחז יד, הן בעת העליה על הגג והן בעת הרידה מהגג. כאשר לגג קיים מאחז יד קבוע אשר יכול לשמש את העובד בגובה למעבר לגג (מאחז יד תקני בהתאם לתקן ישראלי 1142 הנו כזה שהתקנתו תוכננה או על ידי אדריכל או ע"י מהנדס או הנדסאי המוסמכים לכך לפי חוק) הדרישה הנה שהסולם יבלוט שלב אחד בלבד מעל הגג ולא שלושה שלבים.

שימוש במערכת בלימת נפילה על סולם עבודה בגובה

מערכת בלימת נפילהבעת עבודה בגובה על סולם עבודה בגובה חייב כל עובד להשתמש בציוד עבודה בגובה הכולל מערכת בלימת נפילה המעוגנת לחלק יציב, רתמת עבודה בגובה תיקנית מושלמת ומתואמת למידותיו, נעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה, כובע מגן ולעבור הדרכה בגובה.

 

 

 

יחד עם זאת, התקנה מאפשרת שלא להשתמש ברתמת בטיחות ובמערכת בלימת נפילה במקרים הבאים:

א.      טיפוס בסולם עד 6 מטר למעבר בין מפלסים.

ב.      טיפוס בסולם קבוע עם כלוב שגובהו עד 10 מטר למעבר בין מפלסים.

ג.       שימוש בסולם עד 4.5 מטר לביצוע עבודה שאינה ממושכת או שאינה מאומצת או שאינה מחייבת הטעיית הגוף באופן שיגרום לאובדן שיווי משקל – סעיף זה הנו סעיף בעייתי מאוד כיוון שמעניק שק"ד נרחב מאוד לעובד ועלול לגרום לתאונות שניתן היה למנוע אותן.

 

להזמנת קורס עבודה בגובה מלא את פרטיך בטופס ואנו נחזור

אליך בהקדם! או ב 03-9190194

[contact-form] [contact-field label="שם" type="name" required="true" /] [contact-field label="טלפון" type="text" required="true" /] [contact-field label="אמייל" type="email" /] [contact-field label="הערה" type="textarea" /] [/contact-form]

קטגוריות: עבודה בגובה

2 תגובות

 1. שלמה הגיב:

  שלום,

  רציתי לדעת מה נדרש לבדוק בסולם קבוע וע"י מי?

  • בטיחות בגובה הגיב:

   שלום שלמה,

   בהתאם להוראות בטיחות ולתקנות עבודה בגובה, נדרש כי סולם קבוע יאושר ע"י מהנדס, תקנה 27 לתקנות עבודה בגובה קובעת כך:
   על תופס מפעל לוודא כי הסולם הקבוע יהיה חזק דיו באופן המתאים ליעודו, הסולם הקבוע נדרש להיות מקובע למבנה באופן יציב אשר ימנע את קריסת הסולם או הינתקותו מן המבנה שהוא מחובר אליו;
   מבנה הסולם, חלקיו, חיבוריו ואופן קיבועו למבנה יאושרו בידי מהנדס אזרחי
   בנוסף, נדרש כי לסולם קבוע תהיה מערכת אבטחה אשר העובד יוכל לעשות בה שימוש ולעגן אליה. הפתרון יכול להיות בדמות מערכת אבטחה צירית כגון עכבר מסילה או אפשרות לעגן לסולם עצמו במידה ויש אישור לכך ע"י המהנדס המאשר את הסולם.

השאר תגובה

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 300 x 260 in the embed code.

פוסטים דומים

בחסות

תורגם לעברית ע"י webmagazine תבניות וורדפרס להורדה