בטיחות בגובה

המרכז לבטיחות בעבודה בגובה

נכתב ע"י תמיר ב יולי - 15 - 2014 0 תגובות

בטיחות בגובה באמצעות עבודה בגובה על במת הרמה ניידת

במת הרמה ניידת
במת הרמה ניידת

בישראל, כמו גם בכל העולם, שכיחות השימוש בבמות הרמה ניידות כפתרון לעבודה בגובה גדלה בכל שנה. כמות חברות השכרת במות הרמה בישראל גדלה כל הזמן ויחד איתן גם כמות ההיצע וסוג ההיצע העומד לרשות העבוד בגובה מתרחב.

השימוש בבמות הרמה הופך שכיח יותר ויותר הן משום שמודבר בפתרון יעיל החוסך זמן ושעות עבודה והן משום שמדובר על פתרון המקדם את הבטיחות בגובה שכן זהו אחד במות הרמה הנם אחד הכלים הבטוחים ביותר לשימוש בעת עבודה בגובה.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), מגדירות את העובד על בימת הרמה ניידת כעובד גובה. עם זאת, לשם נהיגה בבמת ההרמה אין די בהסמכה העובד כעובד גובה אלא קיימות חובות נוספות החלות על העובד על במת הרמה, חובות הנובעות מתוך "תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992".

בטיחות בגובה בעת שימוש בבמת הרמה ניידת

עובד על במות הרמה נחשב כעובד גובה כבר מרגע כניסתו למשטח העבודה של במת הרמה (כבר מגובה "0"). כלומר,חובה על העובד להשתמש בציוד מגן אישי (צמ"א) תקין, הכולל רתמת עבודה בגובה הרתומה למערכת אבטחה לעבודה בגובה מסוג מניעת נפילה המקובעת לנקודת עיגון תקנית המיועדת לכך בבמת ההרמה, לחבוש כובע מגן (קסדת עבודה בגובה), לנעול נעלי בטיחות  עם סוליות נגד החלקה ואם העבודה מתבצעת תחת כיפת השמים, להיות בלבוש מתאים. כמובן, שבשל היות העובד "עובד גובה" חובה עליו להיות בעל אישור בתוקף כי עבר הדרכת עבודה בגובה ע"י מדריך מוסמך, דבר אשר ביכולתו להשיג רק בהגיעו לגיל 18. מכאן, שכל עובד על במת הרמה נדרש להיות בגיל 18 לפחות.

בטיחות בגובה והרתמות לבמת הרמה במערכת בלימת נפילה
בטיחות בגובה בעת שימוש בבמת הרמה

חשיבות השימוש במערכת אבטחה מסוג מניעת נפילה בעת שימוש בבמה ולא במערכת אבטחה מסוג בלימת נפילה

לשם שימורה על בטיחות בגובה החוק בישראל קובע כי מערכת האבטחה בעת עבודה על במת הרמה תהייה מסוג מניעת נפילה ולא בלימת נפילה. ההגיון העומד מאחורי דרישה זו נעוץ בכך שבעת נפילת העובד נוצרת אנרגיה העלולה להגיע לכדאי משקל רב מאוד (מאות ואף אלפי ק"ג). אם מערכת האבטחה תאפשר לעובד ליפול מחוץ לבמת ההרמה כאשר הוא רתום לבמה במערכת בלימת נפילה עלולה הבמה להתהפך, ובבמות זרוע, עלול הסל להנתק מהבמה. לכן, ההנחיה הנה להשתמש במערכת מניעת נפילה אשר אינה מאפשרת יציאת העובד ממתחם הסל או הבמה ומונעת את נפילתו החוצה. כן כן, מומלץ כי בעת העבודה (ולכל הפחות) בעת תזוזות הבמה, מערכת העבודה תקוצר ככל שניתן לכיוון נקודת העיגון המותקנת על במת ההרמה וכך תימנע נפילה.

בדיקת במת ההרמה

טרם כל שימוש בבמת ההרמה מחוייב העובד לבצע בדיקה מקדמית של במת ההרמה, במסגת הבדיקה יוודא כי:

במת ההרמה הנה מתקן הרמה ולכן ראשית יש לוודא כי לבמה אישור בודק מוסמך, יש לבצע "הרמה על יבש" ללא עליה על המתקן, במסגרת זו יש לוודא תגובה תקינה של לחצני ההפעלה וידית ההפעלה, ההפעלה תקינה של מערכת ההורדה בחרום, בדיקה כי לא קיימים רעשים חריגים או תזוזות לא מבוקרות, המרכב והצמיגים תקינים, המערכת ההידראולית אינה נוזלת, , במת ההרמה טעונה / יש די סולר.

העובד נדרש לתכנן את מסלול נסיעתו ולוודא כי אין מכשולים העלולים לסכן את נסיעת במת ההרמה.

בנוסף, חשוב מאוד לבדוק כי במסלול הנסיעה אין שיפועים גדולים מידי וכי הקרקע יציבה וחזקה מספיק על מנת לשאת את העומס של במת ההרמה.

הסמכת מפעיל במת ההרמה

בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 במה מתרוממת ניידת הנה "מכונה ניידת" (רכב מנועי שלפי מבנהו מיועדלביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה), אשר הנוהג בה חייב לעבור הכשרה ולהיות בעל רשיון נהיגה מדרגה 01 (רשיון נהיגת לטרקטור) לכל הפחות.

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992, נקבע כי מפעיל הבמה נדרש להיות בגיל 18 לכל הפחות, לקבל הסמכה בדבר הפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה. ההסמכה תתבצע עבור הדגם הספציפי של במת ההרמה ותבוצע ע"י מדריך בעל ניסיון של שנה לפחות בהפעלת הבמה.
לאחר ביצוע ההסמכה נדרש המפעיל לקבל כתב מינוי עבור הבמה.

לסיכום, כאשר עובדה בגובה על במת הרמה ניידת מקבל לראשונה את הסמכתו, עליו לקבלה ממדריך מוסמך ואין באפשרותו להעביר את ההסמכה לאחר. הסמכת העבודה על במת ההרמה ניתנת לעובד עבור הדגם הספציפי עליו הוא הוסמך ואינה כוללת את שאר הדגמים. בסיום ההסמכה ינתן לעובד כתב מינוי ע"י המדריך המוסמך.

לאחר שהעובד הוסמך להפעיל דגם מסויים של במת הרמה, ההסמכה אינה מוגבלת בזמן.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9191969

דגשי בטיחות בגובה

בעת השימוש בבמה, יש להקפיד ולשמור על הנחיות הבטיחות שנקבעו ע"י היצרן, אין להעמיס משקל הגבוה מעומס ההרמה המותר לבמת ההרמה. אין להשתמש באמצעי הגבהה נוספים על משטח העבודה כגון סולמות, כיסאות, פיגומים וכו'.

יש לתחום ולשלט את אזור העבודה למנוע תנועת אנשים וכלי רכב באזור זה. אין לעבוד על במה בתנאי מזג אויר קשים (רוח חזקה, גשם שוטף שלג או ברד) וכמובן יש לשמור מרחק בטיחות מקווי חשמל.

בעת הפעלת במת ההרמה, קיימת חובת הימצאות אדם נוסף על הקרקע אשר יהיה בקשר עין עם העובד בגובה ויוכל לסייע לו. חובה על העובד הנוסף להיות מיומן בהפעלת הבמה בחרום ולדעת כיצד להזיק עזרה ולסייע במקרה הצורך, אין חובה על העובד הנוסף להיות בעל הסמכה לעבודה בגובה.

מעבר בטיחותי מבמת ההרמה למבנה אחר

בעת מעבר מבמת ההרמה למשטח עבודה אחר יש לבצע את הפעולות הבאות:

(א) יש לוודא כי המעבר נעשה לעמדת העבודה יציבה ומקובעת כראוי.

(ב) משטח העבודה בבבמת ההרמה צמוד לעמדת העבודה ולא נעשית בו כל תזוזה;

(ג) העובד יודיע לצופה הנמצא במפלס הקרקע כי בכוונתו לעבור מבמת ההרמה למשטח העבודה ואז מערכת מניעת הנפילה של העובד תנותק מנקודת העיגון בבמת ההרמה.

(ד) העובד יתחבר לאמצעי קשירה אחר במערכת בלימת נפילה, המותקן באופן יציב ובטוח בעמדת העבודה אליו הוא מעניין לעבור, בטרם יעבור לעמדת העבודה;

כלומר, לא יתקיים מצב בו העובד יהיה קשור באותה עת גם לבמת ההרמה וגם לעמדת העבודה אליה הוא מעוניין לעבור.

(ה) המיתקן יישאר בעמדתו ללא תנועה עד להתרחקות העובד בגובה למרחק של 2 מטרים ממנו, ובהיעדר מרחק כאמור, למרחק המרבי האפשרי ממנו;

(ו) המיתקן יוזז מעמדת העבודה בזהירות מרבית ולאחר שננקטו כל האמצעים למניעת פגיעה בעובד;

שימוש ב – 6 צעדים אלו מאפשר מעבר בטוח ממתקן לעמדת העבודה ושמירה על בטיחות בגובה.

פטור משימוש ברתמת בטיחות בעת עבודה על במת הרמה ניידת

תקנת עבודה בגובה מאפשרת לעובד בגובה פטור משימוש ברתמת בטיחות ובמערכת אבטחה לעבודה בגובה בשני הסיטואציות הבאות:

א. עובדים העוסקים בטיפול בעצים לרבות גדיד תמרים, כאשר משטח העבודה של במת ההרמה חובק את גזע העץ, רשאים שלא לעבוד עם רתמת בטיחות ואף רשאים לטפס על ענפי העץ העץ שמעל משטח במת ההרמה לגובה של עד 2 מטרים מעל משטח במת ההרמה.

ב. כאשר עובדים במחסן בין מדפים קבועים כאשר המבנה סגור ומתקן ההרמה נמצא על קרקע מפוסלת ויציבה כאשר לעובד גישה נוחה ללא צורך בהטיית הגוף מחוץ למשטח העבודה. סיטואציה זו רלונטית באיחוד לעובדים בגובה באמצעות מאספת הזמנות.

חשוב לציין כי נושא הבטיחות בגובה על במות הרמה ניידות דומה ואף זהה לנושא בטיחות בגובה בעבודה על פיגום תלוי ממוכן.

 

מעוניין ברכישת במת הרמה?

צור קשר בטלפון 03-9191969 ונשמח לעזור

 

השאר תגובה

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 300 x 260 in the embed code.

פוסטים דומים

בחסות

תורגם לעברית ע"י webmagazine תבניות וורדפרס להורדה